Vad är Chalmers E-village

Chalmers E-village nya Community Manager heter Madeleine Wahlberg

Madeleine Wahlberg är Chalmers E-village nya Community Manager. Genom att lyssna in, skapa ett starkt nätverk och få flera olika intressenter inom entreprenörskap och innovatio​n att arbeta mot samma mål, ska hon vara med och skapa en plats där entreprenörskap är för alla.​

Ända sedan gymnasiet har Madeleine engagerat sig i företagsamhet. Hon har varit involverad i diverse styrelser, hjälpt småföretag, dragit igång Venture Cups sverigefinal, arbetat med Avenyns företagsförening för att nämna några.

Den 3 mars tillträdde Madeleine som Chalmers E-village nya Community Manager. Som Community Manager vill hon bland annat skapa ett nätverk med tyngd inne på Chalmers tekniska högskola. Ett nätverk som förenar olika parter med varandra inom området innovation och entreprenörskap och få individer och aktörer att samverka än mer med varandra.

” Jag vill skapa broar mellan individer, studenter, forskare, akademin, företag och Göteborg som stad med mera. Få alla att arbeta mot gemensamma mål och samverka med varandra”,
säger Madeleine Wahlberg.

Närmast kommer Madeleine från Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus där hon haft rollen som verksamhetsansvarig.

I rollen som ledare brinner Madeleine för att inspirera och engagera så att olika typer av människor och intressenter strävar mot ett gemensamt mål.

”Som ledare tycker jag det är viktigt att lyssna in och förstå olika individers och aktörers behov, samt kunna läsa det som sägs mellan raderna. Annars kan man inte skapa ett utbud som är värdefullt för dem”, säger Madeleine.

Madeleine valde just Chalmers E-village som sin nästa arbetsplats för den oerhörda drivkraften som hon tycker finns i fasen av att förverkliga affärsidéer. Hon ser fram emot att arbeta med entreprenörskap igen och vara med och skapa något nytt tillsammans med redan starka befintliga aktörer och tillkommande.

”Byggstenarna finns men det behövs ritning och cement för att skapa något stort, attraktivt och hållbart. Att forma nätverk och hitta synergieffekter för drivna människor och företag tycker jag är kul och jag ser en oerhörd potential i Chalmers E-village i att skapa något riktigt stort framöver”, säger Madeleine.

Privat under normala omständigheter gillar Madeleine att omge sig med mycket människor och är även ledare för sin sons fotbollslag. Hon hänger gärna utomhus i skidspåret eller på någon vandringsled på sin fritid.

”Jag gillar att aktivera mig och vara ute i naturen. Jag kopplar av genom att vara aktiv helt enkelt”, berättar Madeleine.

Om 5 år ser Madeleine Chalmers E-village som en sprudlande plats, full av energi med mycket framåtanda. Hon hoppas också på att Chalmers E-village har fått mycket uppmärksamhet, nationellt och internationellt.

”Jag tror inte på att bygga luftslott utan att bygga något av värde från grunden och sedan bygga uppåt. Så om 5 år tror jag att Chalmers E-village står på en stadig grund som vi fortsätter arbeta med för att bidra till att nå Chalmers mål, om att vara ett av de främsta entreprenöriella universiteten i världen 2029”, säger Madeleine.

Under rekryteringsfasen var det inte bara Chalmers och det entreprenöriella som lockade Madeleine till Chalmers E-village.

”De personer jag träffat under ansökningsperioden har varit oerhört trevliga och skarpa vilket också lockade mig till att tacka ja till tjänsten”, avslutar Madeleine.

Utvecklas och växa

Vill du veta mer om E-village och hur det fungerar.